w ,

PILNE. Wojsko reaguje na publikacje o obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych. „Wyjaśnienie nieścisłości”

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji reaguje na doniesienia medialne o rozsyłaniu w całym kraju wezwań na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

rezerwa pasywna co to
Fot. WCR / Twitter

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w reakcji na doniesienia medialne o masowym rozsyłaniu wezwań do wojska (również do cywili) postanowił wyjaśnić wszelkie powstałe nieścisłości. Chodzi o zapisy projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mają rzekomo stawić się w jednostkach.

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe 2023. Szef WCR prostuje rzekome nieścisłości

Szanowni Państwo

nawiązując do nieścisłości które ukazały się w mediach ws. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób,które w 2023 r. mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych, chcielibyśmy wyjaśnić i doprecyzować:

W 2023r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Liczba „do 200 tysięcy” powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji.

Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia.

Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojska Polskiego, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego.

W myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny (Art.2 pkt.36) pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy.

W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej.

Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni). W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone.

Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Realizatorem ćwiczeń jest dowódca jednostki i to on określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń (zadania,na czym będzie polegała służba żołnierza itp.). Bez przeszkolenia wojskowego może być powołanych ok 3 tys. osób, które odbędą dwudniowe szkolenia weekendowe w wybranej JW. Tylko minimalna ilość osób może być wezwana bez przeszkolenia. To osoby, które mają ważne dla Sił Zbrojnych RP specjalności wojskowe.

Celem ćwiczeń będzie zapoznanie z nowym sprzętem wojskowym i odświeżenie nawyków już posiadanych przez osoby wcześniej przeszkolone.

Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

2000 kwh rocznie a fotowoltaika

Tak oszczędzisz na prądzie. Ekspert radzi, jak zmieścić się w rządowym limicie zużycia energii

mandat za bałagan w aucie samochód kodeks wykroczeń nowelizacja

Mandat za bałagan w aucie? Ujawniono nowy pomysł rządu