w ,

Wspólny rachunek maklerski – czy to możliwe?

Najprostszym sposobem, aby do Twojego rachunku maklerskiego miała dostęp wskazana przez Ciebie osoba, jest udzielenie jej pełnomocnictwa.

wspólny rachunek maklerski
Fot. materiały partnera

Chcesz, aby do założonego przez Ciebie rachunku maklerskiego miała dostęp bliska Ci osoba, np. małżonek? Dowiedz się, jak kwestia ta wygląda w praktyce – podpowiadamy, jak zapewnić wskazanej osobie dostęp do rachunku prowadzonego przez maklera.

Jakiego pełnomocnictwa do rachunku maklerskiego można udzielić?

Najprostszym sposobem, aby do Twojego rachunku maklerskiego miała dostęp wskazana przez Ciebie osoba, jest udzielenie jej pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa nie oznacza przy tym, że osoba ta będzie miała dostęp do wszystkich funkcjonalności, mogła zlecać zakup akcji czy zawierać kontrakty CFD – możesz ustalić zakres pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do rachunku maklerskiego może mieć charakter:

  • Ogólny. Pełnomocnik zyskuje szerokie uprawnienia – pokrywają się one niemal w całości z prawami właściciela. W praktyce oznacza to, że pełnomocnik może m.in. składać zlecenia zakupu lub sprzedaży różnych instrumentów, a także dysponować środkami zgromadzonymi na koncie.
  • Szczególny. Udzielając pełnomocnictwa szczególnego, wskazujesz zakres czynności pełnomocnika. Może to być np. zlecenie zakupu akcji czy wykonania przelewu. Inne zlecenia zgłaszane przez pełnomocnika będą rozpatrywane negatywnie. Inaczej mówiąc, pełnomocnictwo szczególne ma węższy zakres.

Jak udzielić pełnomocnictwa do rachunku maklerskiego?

W pierwszej kolejności otwórz rachunek maklerski, a dopiero następnie udziel pełnomocnictwa. Jak to zrobić? Aby pełnomocnictwo było ważne, musisz pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, po drugie musi się na nim znajdować Twój odręczny podpis. Przygotowane pełnomocnictwo musisz dostarczyć maklerowi – wysłać je pocztą lub e-mailem.

Dane, które muszą znaleźć się w treści pełnomocnictwa (poza wyżej wymienionymi), to:

  • Numer rachunku inwestycyjnego – chodzi o rachunek, do którego chcesz udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie.
  • Twoje dane – jako właściciela rachunku.
  • Dane osoby, której chcesz udzielić pełnomocnictwa – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, PESEL oraz dane kontaktowe.

W treści pełnomocnictwa powinien też znaleźć się wzór podpisu pełnomocnika. Wzór ten będzie istotny, gdy osoba, której zamierzasz udzielić pełnomocnictwa, będzie chciała osobiście zlecić np. przelew.

Czy pełnomocnictwo do rachunku maklerskiego można odwołać?

Oczywiście – w dowolnej chwili możesz odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres, np. pełnomocnictwo o charakterze ogólnym zmienić na pełnomocnictwo szczególne. Odwołanie pełnomocnictwa – podobnie jak jego udzielenie – wymaga formy pisemnej. Przygotowany dokument również można dostarczyć na wiele sposobów, np. przesyłając je pocztą.

Co do zasady pełnomocnictwo wygasa z momentem śmierci osoby, która go udzieliła – więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Jednak jest też możliwość, aby pełnomocnictwo było aktualne również po śmierci mocodawcy.

Jeżeli chcesz udzielić takiego pełnomocnictwa, wystarczy zastrzec to w jego treści. Wówczas środki zgromadzone na rachunku maklerskim zostaną wypłacone pełnomocnikowi.

ninja sushi polska kraków warszawa

Każde sushi to dzieło sztuki. Jak to się stało, że surowa ryba z ryżem zdobyła serca Polaków?

wojna z rosją trzecia wojna światowa putin

Ostre słowa Morawieckiego. Nagrał filmik. „Apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek”