w ,

Fizjoterapia Kraków – gdzie zgłosić się, jeśli potrzebujesz fizjoterapeuty?

Fizjoterapia przynosi wymierne rezultaty w walce z bólem i przywróceniem sprawności ruchowej u wielu pacjentów. Ale zalet jest więcej.

fizjoterapia fizjoterapeuta kraków scanmed

Fizjoterapia przynosi wymierne rezultaty w walce z bólem i przywróceniem sprawności ruchowej u wielu pacjentów. Ale zalet jest więcej. Proces leczenia składa się z szeregu czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, prowadzących do przywrócenia równowagi organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem.

Celem jest przywrócenie choremu zdrowia lub poprawa jego jakości życia. We współczesnej medycynie nieodłączną częścią procesu leczenia jest rehabilitacja medyczna. Terapia prowadzona jest przez zespół wyspecjalizowanych terapeutów. Składa się, w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta, z fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, lekarzy odpowiednich specjalności, pielęgniarki, psychologów i innych terapeutów.

Integralną częścią rehabilitacji jest fizjoterapia wykorzystująca w procesie leczenia i profilaktyki różne formy energii. Fizjoterapia wywodzi się z przyrodolecznictwa i składa się z opracowanych i rozwiniętych naukowo metod wykorzystujących naturalne, czyli fizjologiczne mechanizmy samoregulacji procesów biologicznych, które stanowią składniki środowiska zewnętrznego. Celem fizjoterapii jest przywrócenie stanu równowagi organizmu

Jakie schorzenia leczy fizjoterapia?

Podstawową składową rehabilitacji medycznej, czyli przywrócenia sprawności, jest fizjoterapia. Zajmuje się głównie leczeniem schorzeń ze strony układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Zabiegi wykonywane w ramach fizjoterapii skierowane są do pacjentów z wieloma rodzajami schorzeń.

Fizjoterapia pomaga przywrócić sprawność pacjentom ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego takimi jak przewlekłe choroby serca, rehabilitacja po zawale serca, pacjentom ze schorzeniami układu oddechowego jak astma, mukowiscydoza czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

POLECAMY:
Amantadyna leczy COVID-19 w 48 godzin? Specjalista chorób płuc z Przemyśla ujawnia

Następna grupę stanowią pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak udary, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona i inne. Najliczniejszą grupę stanowią pacjenci ze schorzeniami układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. To ludzie z bólem pleców, z urazami kręgosłupa, urazami stawów, z porażeniami, z urazami i kontuzjami sportowymi i innymi chorobami. Leczenie dysfunkcji narządów ruchu to najliczniejszą grupą pacjentów korzystająca z fizjoterapii.

Fizjoterapia w Krakowie

Leczenie z wykorzystaniem fizjoterapii przynosi wymierne rezultaty w walce z bólem i przywróceniem sprawności ruchowej u wielu pacjentów. Znacząco wzrosło zainteresowanie pacjentów naturalnymi metodami leczenia wykorzystywanymi w fizjoterapii.

W Krakowie pomoc w leczeniu można uzyskać w kilkunastu lekarskich poradniach rehabilitacyjnych. Oferują konsultację, diagnostykę i leczenie dysfunkcji narządów ruchu. Lekarz dobiera zabiegi rehabilitacyjne stosowne do rodzaju i zaawansowania schorzenia, a w razie potrzeby kieruje na badania specjalistyczne.

Na przykład w Poradniach Rehabilitacyjnych Grupy Scanmed fizjoterapia Indywidualna polega na kompleksowym działaniu diagnostyczno-leczniczym z zastosowaniem indywidualnych metod fizjoterapeutycznych. Stan pacjenta jest monitorowany, a metody fizjoterapeutyczne są dostosowywane na bieżąco co pozwala skrócić czas trwania terapii.

Poradnie Rehabilitacyjne należące do Grupy Scanmed zapewniają indywidualną opiekę fizjoterapeuty oraz szybkie i dogodne terminy realizacji świadczeń terapeutycznych.

amantadyna bez recepty covid 19 włodzimierz bodnar viregyt działanie cena

Amantadyna leczy COVID-19 w 48 godzin? Specjalista chorób płuc z Przemyśla ujawnia

wszystkich świętych obostrzenia 1 listopada cmentarze zamknięte co z cmentarzami

1 listopada. Czy cmentarze będą zamknięte? Wiemy, co z cmentarzami na Wszystkich Świętych