w , ,

Nowe świadczenie wspierające z budżetu. Można dostać nawet 3500 zł, ale jest warunek

26 maja rząd wprowadził nowe świadczenie socjalne, które będzie wypłacane z budżetu państwa.

świadczenie wspierające ustawa
Fot. gov.pl

26 maja rząd wprowadził nowe świadczenie socjalne, które będzie wypłacane z budżetu państwa. Zmianie uległa wysokość wypłat, które teraz wyniesie 220 proc. renty socjalnej, co da kwotę 3500 zł. Dotyczyć to będzie jednak to osób powyżej 18 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne po zmianach. Do wzięcia nawet 3500 zł

Rozpoczęcie wypłat świadczenia wspierającego, które 26 maja przyjął rząd, ma planowo rozpocząć się już 1 stycznia 2024 roku. Ustawa przeszła już przez Sejm po wprowadzeniu kilku poprawek. Polegały one między innymi na podniesieniu wysokości kwoty do poziomu 220 proc. obowiązującej renty socjalnej.

Zmianie uległy zatem zasady przyznawania i wypłat świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Dodatkowo zmodyfikowano też progi wiekowe. – Świadczenie wspierające będzie tylko dla osób od 18. roku życia – doprecyzował wiceminister Paweł Wdówik.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy świadczenie wspierające zostało przyjęte w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Wszystko zależne będzie jednak od potrzeb wsparcia, bo te decyzje wydawane będą następnie przez pracowników wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i to na wniosek zainteresowanych.

To jest świadczenie, które obejmie w różnej wysokości co najmniej pół miliona obywateli. Zaczniemy je wypłacać już od stycznia 2024 r.. Świadczenie kosztuje 4 mld zł, ale te pieniądze są, bo rzeczywiście osoba z niepełnosprawnością w Polsce staje się obywatelem a nie podopiecznym – przekazał mediom wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające a renta socjalna. Dla kogo? Kluczowe zmiany w ustawie

 • W uchwalonej i przyjętej w ostatnich dniach maja ustawie ustalono, że świadczenie wspierające przysługuje osobie od ukończenia 18 roku życia. Poprzednio obejmowało ono wszystkich, bo nie było kryterium dochodowego.
 • Świadczenie wspierające przysługuje po nowemu w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej w zależności od poziomu potrzeb, co będzie oceniane w dalszych etapach przyznawania środków do wypłaty.
 • Świadczenie wspierające będzie przysługiwać co miesiąc w wysokości 220 proc. renty socjalnej, ale pod warunkiem, że potrzebę ustalono w przedziale od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej to już ocena od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej – od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej – 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej – od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej na poziomie od 70 do 74 punktów.
 • Po roku obowiązywania nowego systemu wypłat przeprowadzona zostanie weryfikacja przyjętych skal punktowych. Dzięki temu resort rodziny będzie miał wiedzę, ile osób zostało wykluczonych z wypłaty świadczenia.
 • Świadczenie pielęgnacyjne otrzymywać będą na konto opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ale tylko te, które nie ukończyły 18. roku życia. C opiekunowie będą jednocześnie mogli bez żadnych ograniczeń podejmować aktywność zawodową. Ale UWAGA! Rodzic chorego dziecka pobierający świadczenie pielęgnacyjne nie ma prawa pracować np. na umowę o dzieło.
 • Zgodnie z nowymi przepisami część osób może wypaść z systemu wsparcia.

Likwidujemy też wszystkie inne ograniczenia dotyczące kwestii związanych z łączeniem tego świadczenia pielęgnacyjnego z innymi świadczeniami – wyjaśnił Paweł Wdówik.

Świadczenie wspierające. Zasady obowiązujące po 26 maja:

 • Świadczenie wspierające od teraz będzie kierowane bezpośrednio do ludzi z niepełnosprawnością.
 • Świadczenie wspierające przysługiwać ma niezależnie od innych otrzymywanych form wsparcia. Kto ma rentę socjalną, nadal będzie upoważniony, by ją pobierać.
 • Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód (kryterium dochodowe nie obowiązuje), będzie ono też wolne od egzekucji komorniczej.
 • Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej w danym roku.
 • Przy ustalaniu wsparcia analizie poddana będzie zdolność danej osoby do samodzielnego życia i wykonywania niezbędnych codziennych czynności związanych z funkcjonowaniem.
 • Świadczenie wspierające będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wniosek o ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej niż w tym miesiącu, w którym decyzja określająca potrzebę otrzymania wsparcia stała się ostateczna.
 • Wnioski w tej kwestii do ZUS należy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Od 1 stycznia 2024 r. rozpoczną się wypłaty osobom tylko z najwyższym poziomem ustalonej potrzeby wsparcia. Rok później dla osób ze średnim poziomem, a kolejne zmiany mają zostać wdrożone od 2026 roku.

💬Wiceminister @pawel_wdowik: Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom i innym osobom opiekującym się dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia przez nie 18. roku życia bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia.

rosja wojna domowa wagner

PILNE. Kreml szykuje się do obrony Moskwy. Grupa Wagnera jest w drodze do stolicy

putin przemówienie prigożyn grupa wagnera

PILNE. Putin uciekł z Rosji? Jego samolot leci do Petersburga. „Zakładany jest upadek Moskwy”