w

Znacznie łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Nowe przepisy tuż-tuż

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało przepisy, przez które ma poprawić się bezpieczeństwo na naszych drogach. Ale nie tylko…

prędkościomierz prawo jazdy

Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym – to główny element nowelizacji przepisów o ruchu drogowym. Ministerstwo Infrastruktury chce je wprowadzić od 1 lipca br.

Co proponują politycy?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym będzie skutkowało zatrzymywaniem prawa jazdy.

To ujednolicenie przepisów do tych stosowanych w obszarze zabudowanym. W myśl nowych przepisów nie będzie miało znaczenia, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza obszarem zabudowanym.

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym

Kolejną poważną zmianą jest ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Będzie ona jednolita niezależnie od pory dnia.

Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z analiz badawczych wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu. A tym samym dla potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.

POLECAMY:
Lekarze w szoku. Niewidomy z Gorzowa odzyskał wzrok... po wypadku

Ponad 95% pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h. Szanse te drastycznie spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h. Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Bezpieczeństwo pieszych

Dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony. Będzie dotyczył również pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

Obecnie Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Natomiast obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

POLECAMY:
Rząd planuje ogromną podwyżkę cen papierosów. Dla naszego zdrowia

Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych do kilku podstawowych zachowań. To przede wszystkim szczególna ostrozność i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Nie mniej ważne jest jednak zmniejszenie prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego. Kluczowe będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na nim.

Na jakim etapie są zmiany?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami 31.01 został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

źrodło: Ministerstwo Infrastruktury

Zobacz także:

harrison ford indiana jones

Wszyscy pójdziemy do kina. Legendarny film powróci na ekrany

ceny żywności

Hipermarkety ostrzegają! „Będziemy podnosić ceny żywności”