w

ZUS ma dobrą wiadomość dla emerytów i rencistów. Długo na to czekali

ZUS poinformował, że seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Renciści i emeryci będą mogli zarobić więcej.

zus emeryci rencisci ile mozna dorobic dorabianie do emerytury kwota

ZUS poinformował, że seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Renciści i emeryci będą mogli zarobić więcej. Urosła kwota będąca progiem, którego przekroczenie powoduje zawieszenie świadczenia lub jego zmniejszenie.

ZUS z ważną informacją dla seniorów

3732,10 zł – tyle wynosić będzie kwota, po przekroczeniu której świadczenie emerytalne lub rentowe będzie zmniejszane, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie zawieszane.

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści – poinformował rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

POLECAMY:
„Godziny dla seniorów”, czyli kolejki, nerwy i chaos pod dyskontami

Od teraz Emeryci będą mogli dorabiać do bez ograniczeń podobnie jak niektórzy pobierający rentę. Chodzi w szczególności o inwalidów wojennych i wojskowych. To osoby, u których powodem braku zdolności do pracy są związane z odbywaniem służby wojskowej.

Renta rodzinna? Tu też zdjęto ograniczenia

Bez żadnych ograniczeń dorabiać będą mogły także te osoby, które pobierają rentę rodzinną. Musi być jednak ona korzystniejsza od ustalonej przez ZUS emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Świadczenia są zmniejszane, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie już 3732,10 zł brutto.

POLECAMY:
13. i 14. emerytura do likwidacji? Polski rząd może nie mieć pieniędzy

Jeśli chodzi o zawieszanie świadczeń, dzieje się tak, gdy dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok. Z początkiem 1 czerwca 2020 r. kwota ta będzie wynosić już 6931,00 zł. Jedyny wyjątek stanowi renta socjalna, której zawieszenie następuje w momencie przekroczenia 3732,10 zł przychodu.

Ile można zatem dorobić?

Podsumowując – jeżeli przychody dodatkowe emeryta lub rencisty przekroczą wysokośc 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale wciąż będzie to mniej, niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie zostanie zmniejszone o tyle, o ile przekroczono limit.

POLECAMY:
500 plus i trzynasta emerytura do likwidacji? Trzeba ratować gospodarkę

Nie może to być jednak więcej niż 620,37 zł dla świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności, 465,31 zł z tytułu częściowej niezdolności, i 527,35 zł w przypadku renty rodzinnej.

mordercze szerszenie

Kolejna zaraza z Azji. „Mordercze szerszenie” już w Europie

oprawca zwierząt ze szczecina

Oprawca zwierząt skazany. NAJWYŻSZY wyrok w Polsce