w ,

JESTEM ZŁY!JESTEM ZŁY! WTFWTF HAHAHA!HAHAHA! PŁACZĘPŁACZĘ OMGOMG KOCHAM TO!KOCHAM TO!

Przymusowe szczepienia na koronawirusa? Ustawa covidowa i kontrowersyjny zapis

Przymusowe szczepienia na koronawirusa mogą stać się faktem. Kontrowersyjny i zastanawiający zapis znalazł się w nowej ustawie covidowej.

obowiązkowe szczepienia covid obowiązkowa szczepionka na koronawirusa 2020 ustawa covidowa

Przymusowe szczepienia na koronawirusa mogą stać się faktem. Kontrowersyjny i zastanawiający zapis znalazł się w nowej ustawie, którą właśnie przegłosował Sejm. Do nowych przepisów odnoszą się z niepokojem m.in. prawnicy.

Przymusowe szczepienia? Dziwny zapis w nowej ustawie covidowej. Rząd otwiera furtkę. Będzie przymus szczepień? Covid przymusowe szczepienia

Sejm kilka dni temu przegłosował ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 (tzw. ustawa covidowa). Po dłuższej analizie zmian w przepisach rzuca się w oczy treść artykułu 15 tej ustawy.

Znalazł się tam bardzo ogólny i niepokojący zapis, który w praktyce może oznaczać przymusowe szczepienia na koronawirusa. W Art. 15 przegłosowanej w Sejmie ustawy możemy przeczytać:

„W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadza się następujące zmiany: […] w art. 46 b a) pkt 4. otrzymuje brzmienie: „obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”.

Czy wyżej przytoczony zapis może oznaczać obowiązek szczepienia się przeciwko koronawirusowi? Nie zostało to określone w sposób jednoznaczny, ale w terminologii medycznej „zabiegi profilaktyczne” to właśnie m.in. szczepienia ochronne.

Ustawa jest już w Senacie. Obowiązkowa szczepionka na COVID? Ustawa o szczepieniach i nowe zapisy. Ustawa covidowa zmiany szczepienia

Jeżeli przegłosowana przez Sejm ustawa zostanie zatwierdzona w Senacie, może to oznaczać, że na każdego Polaka może zostać nałożony obowiązek przymusowego przyjęcia szczepionki. Zgodnie z ustawą nie będzie również ważne, czy sytuacja zdrowotna danej osoby będzie kwalifikowała go do zaszczepienia się.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, rząd będzie mógł zmusić każdego obywatela do wykonania szczepienia. Szczepionka na koronawirusa nie będzie musiała być wpisana ustawowo do kalendarza szczepień obowiązkowych. Zapis może również oznaczać, że każdy będzie mógł zostać zmuszony, wbrew swojej woli, do wykonania każdych innych zabiegów medycznych.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że lekarze w walce z epidemią mają wolną rękę i nie będą odpowiadali za ewentualne uchybienia i błędne decyzje.

Adwokat Magdalena Wilk o nowelizacji ustawy. Gov.pl/szczepimysie

Nowe zapisy wzbudziły kontrowersje. Na profilu adwokat Magdaleny Wilk na Facebooku czytamy:

Tak brzmi art. 36 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie – to nie jest zmiana przepchnięta pod osłoną zamieszania wokół ostatniego wyroku „Trybunału Konstytucyjnego”. Ten przepis tak brzmi, z małymi zasadami nieistotnymi co do meritum, od początku istnienia ustawy, tj. od 1.01.2009 r. Nie – to nie jest podstawa do przymusowego szczepienia. Środki przymusu bezpośredniego to: przetrzymywanie (doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej), unieruchomienie (dłużej trwające obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa) lub przymusowe podanie leku. Leku, a szczepienie nie jest lekiem, bo szczepionka ma służyć sztucznym uodpornieniu przeciwko chorobie (art. 2 pkt 26), a nie leczeniu. Nie wietrzmy spisku, gdzie akurat go nie ma. Aczkolwiek dziś art. 36 nabiera jakby innego wymiaru… Uwaga! To jest tylko komentarz do poniższej informacji! Nie rozpoczynam dyskusji o przymusie szczepień i jego podstawach prawnych! W toku jest procedowanie nad zmianami w ustawie, może być różnie… Nie wypowiadam się przed opublikowaniem przepisów w Dzienniku Ustaw!”

Obowiązkowe szczepienia 2020. Ustawa covidowa treść. Zmiany wzbudzają wiele kontrowersji. Przymusowe szczepienie na COVID i ustawa o szczepionce

Ustawa wzbudza kontrowersje przede wszystkim dlatego, że pierwsze szczepionki na koronawirusa mogą nie być bezpieczne dla zdrowia człowieka. Kilka firm (w tym. np. Johnson&Johnson) zaprzestało dalszych prac nad szczepionką ze względu na groźne dla zdrowia powikłania.

Wiele firm chce stworzyć bowiem specyfik w jak najkrótszym czasie, przez co stara się skrócić cały proces prac nad nimi. To powoduje, że szczepionki są wątpliwej jakości.

W Brazylii zmarł ochotnik uczestniczący w testach szczepionki na koronawirusa. Badania nad specyfikiem zostały również na jakiś czas zawieszone z powodu niewyjaśnionej choroby stwierdzonej u pacjenta w Wielkiej Brytanii, u którego po podaniu szczepionki, będącej w fazie testów, rozwinęło się zapalenie rdzenia kręgowego, znane jako poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.

Obowiązkowa szczepionka na COVID. Jakie zdanie ma Andrzej Duda? Ustawa covidowa i przymusowe szczepienia. Ustawa o przymusowym szczepieniu

Jeszcze w lipcu podczas kampanii prezydenckiej Andrzej Duda twierdził, że jest przeciwny stosowaniu obowiązkowych szczepień. Dziś jak wiemy poinformował, że sam ma koronawirusa.

„Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. […] Uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce – to jest jego osobista decyzja” – wypowiadał się prezydent. Czy głowa państwa nadal tak uważa? Tego w sumie nie wiemy.

Ustawa covidowa maseczki. Personel medyczny nie odpowie za swoje błędy

Nowelizacja zakłada nie tylko ewentualne przymuszenie ludzi do szczepień. To również wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami nie popełnią przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

W ustawę wpisano też rozwiązania zmierzającego do karania grzywną za brak maseczek. Ustawodawca zamieścił zapisy pozwalające na skuteczne egzekwowanie restrykcji, by uniknąć wątpliwości interpretacyjnych.

Co ciekawe, nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży w sklepach.

Źródło: orka.sejm.gov.pl / polskatimes.pl

szczepionka na koronawirusa who pfizer moderna astra zeneca osocze

Szczepionka na koronawirusa. WHO przestrzega przed hurraoptymizmem

warszawiacy warszawa wybitne postacie historia muzyka kultura talenty okres międzywojenny

Wybitni Warszawiacy. Ludzie znani zapisani w historii