w ,

Zastosowanie papieru ściernego w krążkach

Papier ścierny w krążkach to popularne rozwiązanie, które umożliwia realizację szeregu operacji w ramach obróbki ściernej przy zastosowaniu elektronarzędzi. 

papier ścierny w krążkach zastosowanie

Papier ścierny to podstawowe narzędzie wykorzystywane w obróbce ściernej powierzchni. Aby dobrze wytłumaczyć przeznaczenie i zalety papieru ściernego, warto przypomnieć, że obróbka ścierna to rodzaj obróbki skrawaniem

W przypadku obróbki ściernej narzędziem skrawającym są ziarna ścierne. Obróbka ścierna może być realizowana luźnym ścierniwem lub przy zastosowaniu narzędzia ściernego.

Papier ścierny w krążkach jako narzędzie ścierne

Papier ścierny w krążkach to jedno z częściej stosowanych narzędzi ściernych. Składa się z arkusza, na którym umieszczono ziarna ścierne o określonej granulacji. Ziarna ścierne są połączone z arkuszem papieru specjalnym spoiwem. Papier ścierny w krążkach to popularne rozwiązanie, które umożliwia realizację szeregu operacji w ramach obróbki ściernej przy zastosowaniu różnych elektronarzędzi.

Podstawowe parametry doboru krążków papieru ściernego to:

  • średnica papierowego krążka ściernego – średnica krążka powinna być dopasowana do adaptera lub oryginalnego dysku szlifierskiego, w jaki wyposażone jest stosowane elektronarzędzie;
  • gramatura papieru ściernego – gramatura papieru ściernego, który został wykorzystany do wykonania krążka ściernego, określa wielkość ziaren ścierniwa. Wielkość ziaren ścierniwa na krążku papieru ściernego określa jego przeznaczenie.

Jak dobrać papier ścierny w krążkach?

Rozmiar krążków papieru ściernego dobiera się do dysku szlifierskiego elektronarzędzia. Przy czym, trzeba mieć świadomość, że na różnych etapach obróbki ściernej konieczne jest zastosowanie narzędzia wyposażonego w ścierniwo o odpowiedniej gramaturze. Jak wspomniano powyżej, rodzaj (wielkość) ścierniwa określa gramatura krążka papieru ściernego.

W ramach obróbki ściernej realizuje się trzy podstawowe operacje.

  • Szlifowanie – to wstępna obróbka powierzchni. Szlifowanie powierzchni drewnianych lub metalowych pozwala na całkowite usunięcie starych powłok malarskich i zabezpieczających. W procesie szlifowania stosuje się ziarna ścierniwa o dużej gramaturze. Dzięki temu można szybko zdjąć głębokie warstwy materiału i nadać obrabianym elementem oczekiwany kształt i wymiary. Do szlifowania stosuje się papier ścierny (np. ze sklepu ISTOOLS.PL) w krążkach o gramaturze do p80 (ostateczne wyrównywanie powierzchni).
  • Docieranie – to już dokładne wykończenie powierzchni. Docieranie ma na celu uzyskanie dużej dokładności i wysokiej klasy chropowatości. W trakcie procesu docierania konieczne może okazać się stosowanie kolejnych krążków papieru ściernego z ziarnami o coraz mniejszej gramaturze. Podczas docierania stosuje się krążki papieru ściernego p100 do p200. W wielu przypadkach dobrze wykonane docieranie może stanowić finalny etap przygotowania powierzchni do malowania.
  • Gładzenie i polerowanie – to finalny etap przygotowania powierzchni z drewna, tworzywa i metalowych. Obróbkę na tym etapie wykonuje się krążkiem papieru ściernego o gramaturze powyżej p200.

Krążki papieru ściernego to bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników elektronarzędzi do polerowania. Krążki ścierne stosuje się na profesjonalnych szlifierkach mimośrodowych oraz na szlifierkach kątowych, wkrętarkach i wiertarkach wyposażonych w specjalny adapter w formie dysku szlifierskiego.

500 plus nie dla wszystkich zmiany w świadczeniu

500 plus nie dla wszystkich? Zaskakujące słowa ekonomisty ZUS

niewierzących w polsce przybywa kościół cbos

Niewierzących w Polsce przybywa. Dzwony kościołów biją… na alarm