w ,

Odrzucona reklamacja. Jak napisać odwołanie od odrzuconej reklamacji?

Procedura jest prosta, każdy sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację. Wystarczy poinformować przedsiębiorcę o wadzie oraz wskazać odpowiednie żądania.

odwołanie od odrzuconej reklamacji wzór

Odklejenia, pękanie podeszew, rozprucia szwów, czy przemakanie butów, które według zapewnień sprzedawcy miały być nieprzemakalne to najczęstsze powody składania reklamacji obuwia. Procedura jest prosta, każdy sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację. Wystarczy poinformować przedsiębiorcę o wadzie oraz wskazać odpowiednie żądania.

Jak złożyć reklamację? Jak napisać odwołanie od reklamacji CCC?

Do wyboru mamy kilka opcji: naprawę, wymianę na towar nowy i wolny od wad, odstąpienie od umowy oraz obniżenie ceny o wskazaną kwotę. Kiedy złożymy reklamację nie pozostaje nam nic, tylko czekać na ustosunkowanie się sprzedawcy do złożonej przez nas reklamacji.

Termin na odpowiedź jest różny i zmienia się w zależności od złożonych przez nas żądań w procedurze reklamacyjnej. Jeżeli nie wskażemy żadnej z powyższych opcji lub zażądamy odstąpienia od umowy termin na odpowiedź wynosi 30 dni kalendarzowych. Jednakże w przypadku roszczenia o naprawę, obniżenie ceny lub wymianę obuwia na nowe termin ten skraca się do dni 14.

Po upływie jednego z tych terminów, jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do złożonej reklamacji, uznaje się żądania konsumenta za uzasadnione. Niestety jest to sytuacja wyjątkowa i zazwyczaj wynika z zaniedbania sprzedawcy, który nie zdążył rozpatrzyć reklamacji we wskazanym czasie.

Odmowa reklamacji obuwia

Praktyka pokazuje, że najczęstszym rozstrzygnięciem jest odmowa reklamacji obuwia. W uzasadnieniach możemy przeczytać różne zarzuty: uszkodzenie mechaniczne, nieprawidłowa konserwacja, pranie obuwia w pralce, przemaczanie, złe dopasowanie obuwia, złe użytkowanie. Adidas, Nike, Reebok, czy też Wojas, Badura, a nawet Alexander McQueen oraz Elisabetta Franchi, we wszystkich markach mogą występować wady obuwia.

Jest to naturalne, ponieważ w cyklu produkcyjnym zawsze może pójść coś nie tak. Dlatego też sprzedawca lub producent ponoszą ryzyko w związku ze sprzedaniem rzeczy wadliwej i w takich przypadkach nie powinni uchylać się od odpowiedzialności.

odwołanie-od-odrzuconej-reklamacji-wzór-eobuwie-ccc-reklamacja

Odwołanie od reklamacji butów

Co do zasady poinformowanie nas o decyzji sprzedawcy kończy procedurę reklamacyjną i najlepszym co możemy zrobić to odebrać buty. Zawsze możemy próbować odwołać się od nieuznanej reklamacji, lecz przepisy nie przewidują w takim przypadku trybu odwoławczego.

Dlatego też sprzedawca takie odwołanie powinien potraktować jako ponowne złożenie reklamacji i rozpatrzyć je według powyższej procedury. Powoduje to kolejny proces reklamacyjny i sprawa wraca do działu reklamacji.

Niestety zazwyczaj w takich przypadkach historia zatacza koło i złożenie odwołania od reklamacji kończy się podtrzymaniem opinii rzeczoznawcy i ponownym odrzuceniem reklamacji obuwia.

Odrzucona reklamacja obuwia, co dalej?

Zatem, co dalej? Jak bronić się przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców, którzy nagminnie odmawiają uznania reklamacji? W takim przypadku dobrze jest uzyskać opinię niezależnego rzeczoznawcy.

Profesjonalny biegły rzeczoznawca obuwia określi, czy uszkodzenia, które powstały w naszych butach faktycznie stanowią wadę ukrytą wyrobu. Jest to ważne z tego względu, że nie warto wdawać się w spór jeżeli nie mamy pewności, że mamy rację, i że nasze buty są wadliwe. Rzeczoznawca określi charakter uszkodzeń oraz będzie potrafił wskazać, czy w danym przypadku mamy do czynienia z ujawnieniem się wady ukrytej.

Ponad to uzyskanie ekspertyzy rzeczoznawczej pozwoli nam odstąpić od umowy sprzedaży i wezwać sprzedawcę do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, a nie tylko ceny obuwia.

Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w związku z dochodzeniem swoich praw, w tym kosztów przesyłek kurierskich i przede wszystkim uzyskanej przez nas oceny rzeczoznawczej obuwia. Dodatkowo taka ocena pozwoli miejskim oraz powiatowym Rzecznikom Konsumentów na skuteczne i rzeczowe wystąpienie do sprzedawcy w naszym imieniu.

Proszę pamiętać, że rzecznicy podejmują starania i wspierają konsumentów, jednakże rzecznik nie zna się na każdej dziedzinie sztuki, techniki i rzemiosła. W związku z tym otrzymanie profesjonalnej ekspertyzy znacząco wzmacnia stanowisko strony i pozwala wyegzekwować uznanie reklamacji.

Jakie informacje znajdziemy na portalach dla emerytów?

szojgu gdzie jest

Gdzie są Szojgu, Gieriasimow i inni? Zniknęli 11 dni temu. Nikt nie wie, gdzie jest szef rosyjskiego MON i sztabu generalnego