w ,

ZUS pobił w 2022 roku historyczny rekord. Takiego czegoś do tej pory jeszcze nie było

Mimo kryzysu gospodarczego polski rynek pracy ma się dobrze. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych odnotował historyczny rekord pokrycia wydatków bieżącymi składkami.

zus składki 2023 kalkulator
Fot. Aw58 - Praca własna (CC BY-SA 4.0)

Sytuacja na naszym rynku pracy jest mimo kryzysu gospodarczego całkiem niezła. Niskie bezrobocie powoduje poprawę finansowej kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacającego co miesiąc emerytury i renty.

ZUS chwali się wynikami. Składki w 85% pokrywają bieżące wydatki

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął rekordowy poziom 85 proc. – ujawniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. To oznacza, że taki procent wydatków bieżących związanych z wypłatą emerytur i rent pokrywana jest z bieżących składek wpłacanych przez obywateli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy raport na temat sytuacji finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Dane te jednak dotyczą 2022 roku. Okazało się, że mimo Polskiego Ładu, inflacji i wielu niekorzystnych dla firm zmian podatkowych, liczba osób ubezpieczonych w zakładzie na koniec roku była równa niemal 16,3 mln osób

Najwięcej osób wpłacających regularnie składki do ZUS stanowi grupa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. To prawie 72% osób. 10,5 proc. stanowią z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby na umowie zlecenie lub innej umowie agencyjnej.

Sytuacja bez wątpienia poprawiła się też z powodu wojny na Ukrainie. Spore grono Ukraińców rozpoczęło u nas pracę, ale są i tacy, co założyli w Polsce firmy. 31 grudnia 2022 r. osoby z Ukrainy stanowiły aż 70,2 proc. wszystkich obcokrajowców płacących składki do ZUS. To o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ukraińcy najliczniejszą grupą obcokrajowców

Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w 2022 r. osiągnął rekordowy poziom 85 proc. Był to najlepszy wynik od 1999 r. – przyznała z radością prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wpływy ze składek wyniosły w 2022 roku 260,7 mld zł i były one o 14,3 proc. wyższe rok do roku. ZUS mimo wszystko musiał pokryć pozostałe 15 proc. brakujących środków pieniędzmi pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa. W 2022 roku była to kwota wynosząca prawie 39 mld zł.

Koszty funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w roku ubiegłym wyniosły 310,9 mld zł – o niemal 27 mld więcej niż rok wcześniej. Na 300 mld zł oszacowano wypłaty związane z rentami i emeryturami, a także innymi świadczeniami dla ludności.

Niestety sukces sukcesem, ale są też informacje negatywne. Udział aktywnych zawodowo osób będzie spadał, co wynika wprost z problemów demograficznych, których nie uda się już chyba odwrócić. W kolejnych latach liczba osób w wieku produkcyjnym ma spadać, a to przełoży się na spadek przychodów ze składek (chyba że te drastycznie wzrosną).

krym pożar

Ogromna eksplozja na Krymie. Ukraina niszczy logistykę rosyjskiej armii. „To część przygotowań do…”

dzień zwycięstwa moskwa

Panika w Moskwie! Putin nakazał całodobowe dyżury w obawie przed atakiem