w

Rezolucja przyjęta. Parlament Europejski znów uderza w Polskę

Rezolucja przeciw Polsce przyjęta. Za opowiedziało się 446 posłów. Przeciw było 178, wstrzymało się 41. Co grozi naszemu krajowi?

rezolucja

Rezolucja została przyjęta 16 stycznia Parlament Europejski. To kolejny ju dokument dotyczący stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech. W zatwierdzonym tekście stwierdzono, że aktualna sytuacja pogarsza się w obu krajach tak bardzo, że czas stanowczo reagować.

Rezolucja skierowana została od razu do władz Komisji Europejskiej oraz pracowników Rady Unii Europejskiej. Zawarto tam wyraźną i zdecydowaną prośbę o wykorzystanie wszelkich możliwych, dostępnych prawnie narzędzi i metod, by trwale wyeliminować rosnące ryzyko dla unijnych wartości.

Będzie praworządność? Będzie unijna kasa

Europosłowie w przyjętym dokumencie opowiedzieli się jednoznacznie za powiązaniem budżetu Unii Europejskiej z brakami w zakresie praworządności w kraju. Państwa członkowskie stanowczo wezwano do przystąpienia do negocjacji. Ich celem ma być przyjęcie przepisów  wprowadzających wymogi dot. praworządności. Chodzi też o połączenia tego z pobieraniem kasy z unijnego budżetu.

Przyjęta rezolucja jest jedynie tekstem dyscyplinującym kraje. To także prośba o zwiększenie presji na Węgry i Polskę. Do tej pory wszelkie debaty i wysłuchania w Parlamencie Europejskim nie były wydarzeniami regularnie odbywającymi się.

W tekście rezolucji można przeczytać m.in., że „brak skutecznego wykorzystania przez Radę art. 7 traktatu nadal podważa integralność wspólnych wartości europejskich, wzajemne zaufanie i wiarygodność Unii jako całości„.

Dyskusja trwa, rezolucję mamy, ale brakuje postępu

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swoje ubolewanie, że kraje, których rezolucja dotyczy, „nie poczyniły znaczących postępów na drodze do eliminacji wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości”.

Parlament Europejski zaapelował z kolei, by w czasie kolejnych wysłuchań odniesiono się również do nowych propozycji dot. reformy sądownictwa. Stwierdził też, ze rośnie ryzyko naruszania niezależności w tej sferze sądownictwa, jak i tłumienia wolności słowa i mediów.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ostatecznie wskazuje, że istnieje nadal potrzeba uruchomienia na stałe unijnych mechanizmów dot. praworządności, jakości demokracji oraz podstawowych praw.

Źródło: Gazeta Prawna

jacek sutryk

Odwołają prezydenta Wrocławia? Konfederacja chce referendum

tesla

Tesla wrzuci gigantyczną kasę w klub piłkarski. Nie zgadniecie jaki!