w ,

Fala upadłości tuż tuż. Rząd uderzy w firmy nowymi podatkami

Fala upadłości – to czeka ponad 40,5 tys. działających w Polsce spółek komandytowych. Od przyszłego roku ich właściciele zostaną obciążeni dodatkowymi podatkami i daninami.

fala upadłości spółki komandytowe opodatkowanie zmiany cit nowy podatek

Fala upadłości – to czeka ponad 40,5 tys. działających w Polsce spółek komandytowych. Od przyszłego roku ich właściciele zostaną obciążeni dodatkowymi podatkami i daninami. Wszystko w ramach uszczelniania systemu podatkowego.

Spółki komandytowe CIT. Zmiany od 2021 roku

Walka z optymalizacją podatkową trwa od dawna. Rząd zamierza obłożyć spółki komandytowe 19-proc. CIT-em, co razem z podatkiem PIT od dywidendy pobieranym od wspólników złoży się na łączną daninę rzędu 34,4 proc.

– Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie ustawa zmieniająca szereg ustaw podatkowych, w tym ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych – mówi dr Wojciech Sztuba, doradca podatkowy. Jednym z najbardziej bulwersujących jest ten, który odnosi się do opodatkowania spółek komandytowych. Do tej pory nie były obłożone podatkiem dochodowym.

W połowie września rząd opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów objętych podatkiem CIT o spółki komandytowe, które do tej pory takiego obowiązku nie miały.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu zakłada, że obecnie spółki komandytowe służą do agresywnej międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Według urzędników spółki komandytowe z komplementariuszem, którym jest spółka z o.o., obchodzą prawo podatkowe, naruszając tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego.

Ponad 40 tys. zagrożonych firm. Zmiany 2021 w spółkach komandytowych

Spółek komandytowych jest w Polsce ponad 40,5 tys. (dane za 2019 rok), a istota ich konstrukcji polega na połączeniu ograniczonej odpowiedzialności wspólników z jednokrotnym opodatkowaniem PIT, zazwyczaj w formie podatku liniowego 19 proc.

Nowelizacja ustawy zakłada, że od 1 stycznia przyszłego roku spółki komandytowe zapłacą 19 proc. CIT-u, a oprócz tego wspólnicy osiągający zysk dodatkowo zapłacą dotychczasowy 19-proc. podatek PIT od dywidendy. Razem procent składany takiego efektywnego opodatkowania to 34,4 proc.

– Tego typu opodatkowanie spowoduje, że rentowność netto polskiego biznesu spadnie o około 15 punktów procentowych, gdy tymczasem opodatkowanie podmiotów zagranicznych gospodarujących w Polsce się nie zmieni. Oprócz tego tworzy się też ryzyko domiarów podatków za nieprzedawnione okresy historyczne, czyli za lata 2015–2020, co wynika wprost z projektu ustawy, jak również z jego uzasadnienia – mówi ekspert TPA Poland.

Przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające właścicieli firm próbują przekonać władze do rezygnacji z tego projektu. Na 40 587 spółek komandytowych w Polsce tylko 439 ma zagranicznego wspólnika.  Podmioty umożliwiające potencjalny wypływ środków pieniężnych do rajów podatkowych to znikomy margines.

POLECAMY:
Polski przedsiębiorca na emeryturze? Większość klepie biedę

– Gospodarcze skutki takich regulacji mogą być takie, że spółka komandytowa stanie się martwym wehikułem. Tej formy prawnej nikt nie będzie w przyszłości używał. Te spółki oczywiście częściowo zostaną w obrocie, podobnie jak dzisiaj widzimy jeszcze sporą część spółek komandytowo-akcyjnych. One nie mają istotnego znaczenia dla gospodarki, nie są ważnym graczem – mówi dr Wojciech Sztuba.

Adwokat Warszawa – pomoc w likwidacji spółki

Fala upadłości tuż za rogiem. Nowy podatek dla spółek komandytowych

Spółki komandytowe – nowy podatek. 1 stycznia 2014 roku wprowadzono podatek dochodowy CIT dla spółek komandytowo-akcyjnych. Do tej pory ich liczba rosła dynamicznie. W 2011 roku zwiększyła się o ponad 46 proc., w 2012 – o 86 proc., zaś w rekordowym 2013 – o blisko 103 proc. Na koniec 2013 roku według danych GUS było zarejestrowanych 5,7 tys. spółek S.K.A. Po wprowadzeniu dodatkowego opodatkowania liczba takich form prawnych sukcesywnie zaczęła spadać, by na koniec 2019 roku wynieść 3,7 tys. Część z nich przekształciła się w spółki komandytowe.

– Dla polskiego kapitału, który dzisiaj korzysta ze spółek komandytowych, będą dwie możliwości: albo zaakceptuje podwójne opodatkowanie z jednoczesną dalszą ochroną swojego majątku, albo za cenę obniżenia jego ochrony zdecyduje się np. na formę spółki jawnej lub inną formę jednokrotnego opodatkowania. Przy czym w obu tych przypadkach jest to bardzo zła wiadomość dla polskiego kapitału i dla polskich przedsiębiorców. W długim terminie ich konkurencyjność z kapitałem zagranicznym istotnie się pogorszy – mówi ekspert.

POLECAMY:
500 plus zagrożone? Uszczelnienie VAT nie starczy na utrzymanie programu

Spółki komandytowe opodatkowanie. Rząd obiecał rozwój, a działa antyrozwojowo

Jak podkreśla, proponowane regulacje mają charakter antyrozwojowy. Sukces niemieckiej gospodarki czy gospodarek zachodnich opiera się w głównej mierze na przekazywaniu sobie z pokolenia na pokolenie. Tego rodzaju sukcesja, gdzie istnieje ograniczona odpowiedzialność majątkowa, jest chroniona prawnie, tak jak ma to miejsce w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

– Zmiana przepisów w stronę, jaką zaplanował resort finansów, w trwały sposób to uniemożliwi – twierdzi dr Wojciech Sztuba. – Motywacja przepisów zmieniających prawo podatkowe od przyszłego roku jest dość jasna, nawet wymieniona wprost w uzasadnieniu do projektu. Resort finansów poszukuje nowych źródeł finansowania deficytu budżetowego. Dlatego uczciwiej byłoby, gdyby politycy mieli odwagę podnieść nominalne opodatkowanie wszystkich podatników, czyli nominalne stawki CIT czy PIT.

500 plus zagrożone uszczelnienie vat pracodawcy RP

500 plus zagrożone? Uszczelnienie VAT nie starczy na utrzymanie programu

koniec 500 plus 2021 wnioski program nie spełnia oczekiwań tylko dla pracujących

500 plus do likwidacji? Program nie przynosi obecnie żadnych korzyści