w , ,

Rząd wycofuje się z Polskiego Ładu. Od 2023 roku wielka obniżka PIT. Kto najwięcej zyska?

Polski Ład po ogłoszeniu przez premiera Morawieckiego kolejnych zmian przestaje istnieć. Na naszych oczach powstaje całkiem nowy system podatkowy.

Rząd na konferencji 24 marca ogłosił de facto likwidację Polskiego Ładu. Program obowiązywał zaledwie nieco ponad 80 dni. Ukryta w nim podwyżka podatków poprzez wprowadzenie kosmicznie wysokiej składki zdrowotnej była jednak mocno krytykowana.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Tarcza antyputinowska likwiduje Polski Ład i tworzy nowy system podatkowy

Likwidacja ulgi dla klasy średniej, obniżenie stawki podatkowej 17 proc. na 12 proc. dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, kolejne zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rząd wycofuje się z pierwotnego planu o nazwie Polski Ład i dokonuje znaczących korekt w systemie podatkowym.

Daleko idące zmiany w podatkach rząd chce wdrożyć już od lipca tego roku. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego żyjemy w trudnym okresie. Wojna na Ukrainie powoduje, że mamy wyższą inflację, dlatego potrzebne jest rozwiązanie pozostawiajace więcej pieniędzy w portfelach Polaków.

Premier, wychodząc naprzeciw krytycznym głosom i negatywnym opiniom podatników oraz ekspertów, proponuje bardzo duże zmiany w systemie podatkowym. Kwota wolna ma jednak pozostać na poziomie 30 tys. zł, a pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

Proponowane zmiany są odpowiedzią na sygnały płynące od podatników, w tym przedsiębiorców oraz ekspertów. Chcemy zapewnić większą przewidywalność rozliczeń podatkowych i kolejny raz obniżyć podatki – twierdzi wiceminister finansów Artur Soboń, który został zatrudniony po to, aby naprawić błędy w reformie.

Konferencja premiera i zmiany w Polskim Ładzie. Co się zmieni?

Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach. Zależy nam na tym, by ostateczny kształt przepisów został wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną, w tym z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, księgowymi i doradcami podatkowymi – stwierdził.

12 proc. PIT na skali

Proponujemy obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym 120 tys. zł. Niższa stawka oznacza obniżenie podatku o 29,4%, czyli prawie o 1/3.

Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie – 25 mln podatników.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

Zmiany w składce zdrowotnej

To rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). W sumie zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Chcemy zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie dajemy gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej).

Przy okazji reformy chcemy tez zrezygnować z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rozwiązujemy problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Dzięki przyjętym rozwiązaniom będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł).

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Chcemy również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Zwiększymy też rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponujemy podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

Dla samotnych rodziców

Odpowiadamy na postulaty samotnych rodziców i przywracamy możliwość wspólnego rozliczenia
z dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.

Preferencje dla rodzin i dzieci

Proponujemy również zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Chcemy też, by renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Uważamy też, że ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Źródło: Interia, KPRM

szojgu gdzie jest

Gdzie są Szojgu, Gieriasimow i inni? Zniknęli 11 dni temu. Nikt nie wie, gdzie jest szef rosyjskiego MON i sztabu generalnego

podpis elektroniczny przez bank cena co to jest

Podpis elektroniczny. Jak złożyć podpis elektroniczny na dokumencie?