w , ,

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – jakie są korzyści?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w miarę rozwoju firmy, ma możliwość przekształcenia jej w spółkę.

przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o skutki podatkowe

Decyzja ta zazwyczaj jest związana ze wzrostem skali działalności, a także z zakończeniem preferencyjnego ZUS-u. Korzyści płynących z przekształcenia działalności w spółkę jest wiele, natomiast wiąże się to również z pewnymi kosztami.

Kiedy warto przekształcić działalność w spółkę? Polski Ład. Spółka czy jednoosobowa działalność?

Pierwszym impulsem do zmiany jest zwykle dla przedsiębiorców zwiększenie skali działalności, rosnący napływ klientów, zleceń i zamówień. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem zobowiązań, również kredytowych oraz inwestycyjnych, za które właściciel firmy odpowiada całym majątkiem.

W przypadku spółki odpowiada się natomiast jedynie majątkiem firmowym. Kolejnym powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie jest zakończenie opłacania preferencyjnego ZUS-u.

Podejmując decyzję o przekształceniu, trzeba pamiętać, że ma ona także pewne minusy związane ze zmianą opodatkowania. Przedsiębiorca przestaje rozliczać się na podstawie przepisów dotyczących osób fizycznych i bierze na siebie obowiązek opłacenia podatku CIT.

Jakie korzyści przynosi przekształcenie działalności w spółkę?

Najważniejszą korzyścią płynącą z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, jest ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy majątkiem osobistym. Rosnące wraz z rozwojem firmy zobowiązania finansowe mogą spędzać sen z powiek, zwłaszcza gdy właściciel firmy ma świadomość, że ręczy za nie wszystkim, co posiada.

Założenie spółki niweluje ten problem. W przypadku spółki z o.o. wspólnik odpowiada majątkiem firmowym, a członkowie zarządu odpowiadają majątkiem osobistym jedynie w sytuacji, gdy egzekucja majątku firmowego okazuje się bezskuteczna.

Pozostałe korzyści wynikające z przekształcenia działalności w spółkę to:

  • Większe możliwości inwestycyjne – po założeniu spółki możemy dopuścić do niej nowych inwestorów, wnoszących własny kapitał;
  • Nie będąc zatrudnionym w spółce na umowę, przedsiębiorca nie musi płacić ZUS-u;
  • Po śmierci przedsiębiorcy, spadkobiercy mogą kontynuować działalność spółki;
  • Spółkę łatwiej sprzedać, a posiadane w niej udziały można spieniężyć.

Jak przekształcić działalność w spółkę?

Pierwszym krokiem jest stworzenie planu, który będzie zawierał dokumenty określające aktualny status firmy i jej sytuację finansową. Plan przekazuje się biegłemu rewidentowi.

Kolejne dokumenty, które należy przygotować, to oświadczenie o przekształceniu i umowę spółki w formie aktu notarialnego, a także wniosek do KRS.

Koszty związane z przekształceniem działalności w spółkę. Skutki podatkowe

Cały proces wiąże się z pewnymi wydatkami. Przedsiębiorca decydujący się na przekształcenie, musi liczyć się z opłaceniem usług biegłego rewidenta, podatkiem PCC, sporządzeniem umowy spółki, wniesieniem kapitału zakładowego, czy opłatą za rejestrację w KRS.

Suma, na którą należy się przygotować, wynosi ok. 10 000 zł, jest to jednak opłacalna inwestycja dla działalności, które szybko się rozwijają.

Pomocne informacje na temat przekształcenia prowadzonej działalności zostały zaczerpnięte ze strony https://adwokat-wroclawski.pl/

polskie wina przewodnik ranking

Czy wiesz, że w Polsce produkuje się wina? Zobacz, co wyróżnia polskie winnice

ławrow wojna nuklearna groźby

Ławrow znów straszy III wojną światową. Mocna odpowiedź USA. „Wszystko skończy się…”