w

Kurs na suwnice – uzyskaj praktyczne kwalifikacje!

W Polsce obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez operatorów suwnic wynika z przepisów dotyczących dozoru technicznego oraz BHP.

kurs na suwnice testy pytania cena
Fot. materiały partnera

Suwnice są urządzeniami powszechnie stosowanymi w transporcie bliskim w różnych zakładach pracy. By je obsługiwać, trzeba wcześniej uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Jak można je otrzymać?

Kto może obsługiwać suwnicę?

Suwnice mogą być obsługiwane przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W Polsce obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez operatorów suwnic wynika z przepisów dotyczących dozoru technicznego oraz BHP.

Osoby, które chcą zostać operatorami suwnic, powinny spełniać następujące warunki:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnicy
  • uprawnienia operatora suwnicy
  • znajomość przepisów BHP i PPOŻ dotyczących obsługi suwnic
  • znajomość instrukcji obsługi suwnicy

Wobec tego do prowadzenia prac z użyciem suwnicy konieczne jest spełnienie konkretnych wymogów. Bardzo ważne jest wtedy uzyskanie uprawnień operatora, które można uzyskać po zapisaniu się na szkolenie na suwnice oraz zaliczeniu kończącego taki kurs egzaminu.

Czym jest kurs na suwnice? Testy, pytania, cena

Kurs suwnice to szkolenie z zakresu obsługi suwnic, czyli specjalistycznych maszyn przeznaczonych do podnoszenia, opuszczania i przenoszenia ładunków.

Kurs taki jest przeznaczony dla operatorów suwnic, którzy chcą zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub dla pracowników, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje z zakresu obsługi tego typu maszyn.

W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat budowy, działania, obsługi i bezpieczeństwa działania suwnic oraz nabywają umiejętności praktyczne, takie jak obsługa suwnicy, wyznaczanie trasy przejazdu, zabezpieczanie ładunku.

Kursy zazwyczaj trwają kilka dni i kończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Kursy na suwnice – gdzie są organizowane?

Prowadzeniem takich zajęć zawodowych zajmują się liczne ośrodki szkoleniowe działające na terenie Polski.

Obecnie, jeśli chodzi o zapisy na kurs suwnice Śląsk jest jednym z tych regionów, gdzie na zainteresowane osoby czeka wiele ośrodków szkoleniowych. Z ich ofertą można łatwo zapoznać się w sieci.

Kto może zapisać się na szkolenie na suwnice?

By pracować jako suwnicowy, czyli operator suwnicy, trzeba spełnić kilka warunków dotyczących zapisania się na szkolenie.

Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią, a także mieć wykształcenie przynajmniej podstawowe. Do ośrodka szkoleniowego dostarczyć trzeba też zaświadczenie, które potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pracy na tym stanowisku.

bankructwo polski 2023

Pętla się zaciska. Inflacja mocno przyspiesza, a gospodarka zmierza ku wielkiej katastrofie

ewa szykulska zdrowie grypa

Ewa Szykulska zmaga się z ciężką chorobą. Niepokojące doniesienia: „Od 16 dni zdycham…”