w ,

Tak dobrze nie było od prawie 30 lat. Niesamowita statystyka dot. Polaków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało fantastyczne dane. Tak dobrze w Polsce nie było od blisku trzydziestu lat!

rynek pracy pracownik budowlany

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pod koniec stycznia tego roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 922,4 tys. osób. Styczeń 2020 roku był pierwszym od 30 lat, w którym rynek pracy odnotował liczbę bezrobotnych wynoszącą poniżej miliona.

Rynek pracy w Polsce – styczeń 2020 r.

Według wstępnych wyliczeń resortu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w styczniu 2020 roku była o 100,7 tys. niższa w porównaniu ze styczniem 2019 roku. To spadek o 9,8 proc.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia tego roku 5,5 proc. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku to wzrost o 0,3 punktu procentowego. Kiedy jednak porównamy dane rok do roku to sprawa wygląda zupełnie przyzwoicie. Okazuje się, że w minionym miesiącu stopa bezrobocia była o 0,6 punktu procentowego niższa niż przed rokiem.

Począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu nie był tak niski.

Minister zachwycona

Na przestrzeni 30 lat styczeń 2020 roku był pierwszym, w którym liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona osób. Można zatem powiedzieć, że jest to najlepszy początek roku na rynku pracy od lat – tak wstępne wyliczenia resortu skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Według danych ministerstwa, liczba osób bezrobotnych w porównaniu do końca grudnia 2019 roku wzrosła o 56,0 tys. osób, czyli o 6,5 proc. W ocenie resortu, wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych wynika z kilku powodów. To m.in. zakończenie prac sezonowych w rolnictwie, budownictwie, turystyce, a także z powodu rejestracji w urzędach pracy osób, którym zakończyły się umowy na czas określony.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2020 roku (wg wstępnych danych) wyniosła 119,1 tys. W porównaniu do grudnia 2019 roku wzrosła o 40,7 tys.

Rynek pracy w Polsce. Gdzie jest najlepiej, a gdzie najgorzej?

Województwem, które może pochwalić się najniższym bezrobociem jest Wielkopolskie – zaledwie 3,1% mieszkańców nie ma tam pracy. Stopą bezrobocia poniżej 4% może pochwalić się także Śląskie – wynosi ona tam 3,8%.

Zdecydowanie najgorzej wygląda sytuacja w Warmińsko-Mazurskim – stopa bezrobocia wynosi tam aż 9,6%. Powyżej 8% bezrobotnych znajduje się także w Kujawsko-Pomorskim (8,1%), Podkarpackim (8,3%) i Świętokrzyskim (8,3%).

L.pWojewództwoLiczba bezrobotnychStopa bezrobocia (w%)
1.Wielkopolskie50 3233.1
2.Śląskie71 4313.8
3.Małopolskie66 5804.3
4.Mazowieckie130 2144.6
5.Pomorskie45 1274.8
6.Dolnośląskie60 1164.9
7.Lubuskie20 1755.3
8.Łódzkie61 8535.6
9.Opolskie22 2536.1
10.Zachodniopomorskie45 1507.2
11.Podlaskie35 3307.3
12.Lubelskie73 3337.8
13.Kujawsko-Pomorskie67 1738.1
14.Podkarpackie79 3978.3
15.Świętokrzyskie44 5828.3
16.Warmińsko-Mazurskie49 3429.6
POLSKA922 3795.5

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zobacz także:

kwarantanna w wuhan opustoszałe miasto

Niesamowite filmy. 11-milionowe Wuhan opustoszało [MAMY NAGRANIA]

urlop rodzicielski finlandia ojciec

Niebywałe. TAKI SAM urlop rodzicielski dla matki i ojca? Jest projekt