w

Wypadek samochodowy. Jakie odszkodowanie, gdy jest dwóch winnych?

Współodpowiedzialność za wypadek drogowy nie należy do rzadkości. Jak w takiej sytuacji zostanie wypłacone odszkodowanie z OC?

wypadek samochodowy ubezpieczenie OC dwóch winnych dwoje winnych kierowców kodeks drogowy

Wypadek samochodowy zdarzyć się może każdemu. Życie pisze różne scenariusze. Czasami odpowiedzialność ponosi jednocześnie dwóch kierowców. Jak wówczas wypłacane jest odszkodowanie z OC.

Wypadek samochodowy i dwóch winnych. Czy odszkodowanie z OC zostanie obniżone?

Właśnie dlatego eksperci przygotowali odpowiednią analizę prawną. W niej tłumaczą, na jakie odszkodowanie można liczyć w takiej sytuacji. Co się dzieje, jeśli dwóch kierowców odpowiada za wypadek? Czy ubezpieczyciel wypłaci w takim przypadku jakiekolwiek odszkodowanie z OC?

Odpowiedź daje artykuł 362 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”.

Na podstawie tego przepisu ubezpieczyciele mogą proporcjonalnie zmniejszyć wypłacone odszkodowanie z OC o stopień przyczynienia się do szkody. W przypadku współodpowiedzialności na poziomie 50% obydwaj kierowcy otrzymają więc rekompensatę tylko połowy szkód.

Jeśli natomiast ubezpieczyciel oceni rozkład odpowiedzialności za wypadek na 60% i 40%, to jeden kierowca otrzyma 40% świadczenia, a drugi 60%. Oczywiście te procenty będą naliczane od innej kwoty – tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl

Kiedy przyda się ubezpieczenie AC?

W przypadku współodpowiedzialności za wypadek bardzo użyteczne będzie ubezpieczenie AC. Z tej polisy można bowiem w całości naprawić szkodę w swoim aucie. Niezależnie od tego w jakim stopniu przyczyniło się do niej.

Oczywiście, w przypadku naprawy szkody z AC trzeba się liczyć ze wzrostem składki autocasco w następnym roku. W razie współodpowiedzialności kierowców za wypadek podwyżka składki będzie jednak nieco ograniczona.

Ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie z AC, wystąpi z roszczeniem regresowym do ubezpieczyciela drugiego współsprawcy wypadku o częściowy zwrot poniesionych kosztów (z OC tego współsprawcy) – wyjaśnia Andrzej Prajsnar z Ubea.pl.

e-skierowania od 8 stycznia zmiany podstawa prawna rehabilitacja sanatorium

Od 8 stycznia duże zmiany! Obowiązkowe i dotyczą każdego Polaka

policja suwałki podlaskie zdzisiek owczarek

Policja w Suwałkach ma nowego funkcjonariusza. Oto Zdzisiek