w ,

Po nadwyżce w budżecie nie ma już śladu. Spadły też dochody podatkowe

Ministerstwo Finansów ujawniło nowe dane na temat wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia do lutego 2023 r. Nadwyżka zniknęła.

budżet państwa 2023 dochody i wydatki
Fot. gov.pl

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło po stronie dochodów 93,14 mld zł. Wydatki wyniosły 93,19 mld zł, co sprawiło, że zamiast nadwyżki pojawił się deficyt w wysokości 0,05 mld zł.

Budżet państwa ma po lutym niewielki deficyt. Spadają wpływy z podatków

W okresie styczeń – luty 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 1,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – luty 2022 r. o ok. 2,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były niższe o 8,5% r/r (tj. ok. 4,0 mld zł)

• dochody z podatku PIT były niższe o 6,6% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł)

• dochody z podatku CIT były wyższe o 5,9% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł)

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 17,4% r/r (tj. ok. 2,0mld zł)

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,6% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ).

W okresie styczeń – luty 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,3 mld zł i było wyższe o ok. 3,9 mld zł (tj. 71,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2022 r.

Wydatki na wojsko wzrosły o 4,1 mld zł

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2023 r. wyniosło 93,2 mld zł, tj. 13,9 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (80,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 12,8 mld zł, tj. 16,0 %.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,3 mld zł) i związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+.

Wydatki w sekcji Obrona narodowa wzrosły o 4,1 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 6,3 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,5 mld zł).

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów

krzysztor krawczyk grób ostatnie słowa maciej świtoński lekarz opinie

2 lata bez Krzysztofa Krawczyka. Jego lekarz ujawnił ostatnie słowa. Padły dwa dni przed śmiercią

marek zagórski pis

Znany poseł PiS rezygnuje z mandatu poselskiego. Ma dostać nową posadę