w ,

KOCHAM TO!KOCHAM TO!

Duże zmiany w receptach. Będzie nowy kod. Z nim leki będą całkowicie za darmo

W najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia zmieni przepisy dotyczące wystawiania recept. Pojawi się na nich nowy kod „DZ”.

brak leków w aptekach 2022 augmentin

Nad zmianami pracuje już od jakiegoś czasu Ministerstwo Zdrowia. Na receptach już wkrótce pojawi się całkowicie nowy kod. To skrót DZ. Kogo będzie dotyczył i co właściwie oznacza ten symbol?

Kod DZ na recepcie. Dla kogo będzie zarezerwowany i co daje?

Ministerstwo Zdrowia planuje niebawem rozszerzenie listy osób uprawnionych do darmowych leków. To z tego wynika zmiana przepisów, nad którymi pracuje obecnie resort. Na receptach wydawanych przez lekarzy pojawi się w związku z tym nowy symbol – DZ. Założenia do projektu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekt ma na celu rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Obecnie przysługują bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy.

Po zmianie przepisów prawo do darmowych leków zyskają nowe grupy osób. Chodzi o obywateli do 18. roku życia oraz te po 65. roku życia. Jest to realizacja jednego z programów ogłoszonych niedawno przez partię rządzącą.

Wprowadza się kod uprawnienia dodatkowego który będzie wpisywany na recepcie i który będzie podstawą możliwości skorzystania przez świadczeniobiorcę przed ukończeniem 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia, z uprawnienia do bezpłatnych niektórych refundowanych leków, środków lub wyrobów medycznych – informuje Ministerstwo Zdrowia.

wojna na ukrainie data putin

Kiedy koniec wojny na Ukrainie? Spytano o to Putina. Odpowiedź była stanowcza

aspartam rakotwórczy

Ten produkt oficjalnie uznany przez WHO za rakotwórczy. Pozbądź się go z kuchni