w

Wielkie zwolnienia w dużym banku. Zniknie także wiele placówek

Popularny bank planuje duże zwolnienia i zamknięcia placówek. Co więcej, mamy tylko dane dot. pierwszego kwartału, więc potem może dojść do kolejnych.

kobieta smutna bank millennium

Bank Millennium ogłosił swoje wyniki za 2019 r. Podał także, ile dokładnie osób zamierza zwolnić oraz ile placówek zamknąć.

Wyniki finansowe za 2019 – Bank Millennium

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 2019 roku wyniósł 561 mln zł (-26% r/r). Gdyby nie jednorazowe koszty i rezerwy, głównie na integrację z Euro Bankiem i ryzyko prawne portfela kredytów walutowych, wyniósłby 889 mln zł (+17% r/r).

Fuzja z Euro Bankiem, zakończona skuteczną migracją wszystkich oddziałów, klientów i produktów na markę i systemy Millennium, umożliwiła wzrost o 22% aktywów ogółem do 98,1 mld zł.

Rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych oraz efekt połączenia przyniosły podwojenie wartości portfela kredytów konsumpcyjnych do 15,1 mld zł. Depozyty klientów Grupy osiągnęły wartość 81,5 mld zł (+23% r/r), a kredyty 69,8 mld zł (+32% r/r).

Dużo więcej klientów

Od początku roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów o rekordową liczbę 734 tys., co stanowi wzrost o 40% w skali roku (+264 tys. w wyniku wzrostu organicznego). Na dzień 31 grudnia Bank obsługiwał 2,6 mln aktywnych klientów detalicznych, w tym 494 tys. dawnego Euro Banku.

Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie 1,8 mln klientów (+32% r/r), a z aplikacji mobilnej 1,41 mln (+44% r/r).

POLECAMY:
Ogromna kara dla polskiego banku. Klienci mogą składać reklamacje

Produktem budującym doskonałe tempo akwizycji nowych klientów było zwyczajowo Konto 360°.  Produkt był wspierany kampaniami w mediach, dobrą współpracą z partnerami i programem rekomendacyjnym „Lubię to Polecam”. Na koniec roku program miał już 670,9 tys. uczestników, z czego w samym 2019 roku przybyło ich prawie 294 tys.

Będą jednak zwolnienia

Dokończenie procesu restrukturyzacji Banku po połączeniu oznaczać będzie optymalizację sieci z połączeniem pokrywających się oddziałów oraz redukcję liczby pracowników. Obecny plan zakłada zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w pierwszym kwartale 2020.

W 2020 roku kontynuowane będą więc wydatki związane z integracją, ale w wielkości znacznie mniejszej niż pierwotnie planowano. Na rok 2020 planowanych jest 80 mln PLN wydatków  integracyjnych (w tym częściowo w formie nakładów inwestycyjnych). Bank obecnie szacuje całkowite wydatki integracyjne związane z akwizycją Euro Banku poniżej 300 mln PLN.

Poza 116 mln PLN kosztów integracji poniesionych w 2019 roku, 37 mln PLN zostało ujęte w wartości firmy poprzez korektę ceny zakupu, a 33 mln PLN zostało rozliczone jako nakłady inwestycyjne. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln PLN już w 2020 roku.

źródło: komunikat prasowy/raport finansowy Banku Millennium

Zobacz także:

sklep biedronka

Biedronka rozda paczki ZA DARMO. Jak je otrzymać?

pijana matka lubin dziecko

Totalnie pijana matka „opiekowała się” dzieckiem. Mogło dojść do tragedii