w

Ważna informacja. Polacy nigdy nie zarabiali tak dużo [MAMY DANE]

GUS podał ciekawe dane dotyczące wynagrodzenia Polaków, według których zarabiamy coraz więcej. Zobaczcie, ile dokładnie wynosi przeciętne wynagrodzenie.

przeciętne wynagrodzenie

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wynagrodzenia w polskiej gospodarce w 2019 r. Nie mogło być inaczej – przeciętne wynagrodzenie znacząco wzrosło, a rekord odnotowano rzecz jasna w czwartym kwartale.

Dane za czwarty kwartał 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w czwartym kwartale wyniosło 5198,58 zł. Oznacza to wzrost o 6,9 proc. wobec czwartego kwartału 2018 r.

Był to jednocześnie pierwszy kwartał, w którym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przekroczyło 5000 zł.

Dane za cały 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie w całym 2019 r. wyniosło, wg szacunku GUS, 4918,17 zł. Było to o ponad 330 zł więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7,3 proc.

Wynik ten jest przede wszystkim powtórzeniem bardzo dobrej dynamiki z 2018 r. i rezultatem plasującym się znacznie powyżej średnich wieloletnich.

W ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń szacuje się na poziomie 4,8 proc.

Jak oblicza się przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce obliczane jest przez Główny Urząd Statystyczny. To właśnie GUS cyklicznie publikuje kilka rodzajów danych o przeciętnych wynagrodzeniach, które otyczą różnych obszarów gospodarki. Najszerszy wskaźnik to właśnie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Ważne jest, iż dane o przeciętnych wynagrodzeniach od 1992 r. podawane są w ujęciu brutto tj. razem z podatkiem dochodowym PIT. Od 1999 r. podaje się je natomiast razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Jak się ma do tego płaca minimalna?

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca).

Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia. Podczas gdy średnie wynagrodzenie wynosi prawie 5 200 zł, płaca minimalna od początku roku wynosi 2 600 zł brutto. To niemal dokładnie dwa razy mniej.

źródło: własne, Ministerstwo Rozwoju, wikipedia

Zobacz także:

drony rejestracja

Te urządzenia są w wielu domach. Od 1 lipca obowiązkowa rejestracja!

santander bank

Kolejny wielki bank opuści Polskę? To byłby już prawdziwy exodus