w

Państwowy bank szykuje duże zwolnienia. Ile osób straci pracę?

Klienci coraz rzadziej chodzą do placówek bankowych, a za to wymagają nowych funkcji mobilnych. Dlatego kolejne banki decydują się na cięcia etatów.

restrukturyzacja banku pekao

Bank Pekao S.A. poinformował 20 lutego zakładowe związki zawodowe o zamiarze, przyczynach i skali planowej restrukturyzacji zatrudnienia w banku. Rozpoczął tym samym formalny proces konsultacji ze stroną społeczną. Restrukturyzacja Banku Pekao oznaczać będzie likwidację maksymalnie 1200 miejsc pracy w 2020 roku.

Restrukturyzacja Banku Pekao

Planowana restrukturyzacja zatrudnienia to kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku procesu. To efekt realizacji strategii banku skoncentrowanej na poprawie efektywności. Przede wszystkim jednak to także konsekwencja obecnych trendów rynkowych w sektorze bankowym, który ulega silnej digitalizacji.

Jednocześnie, w konsekwencji realizowanych zmian, planowana jest zmiana warunków pracy w przypadku 1350 pracowników, która będzie dotyczyć głównie zmiany stanowiska lub miejsca pracy.

Zmniejszenie zatrudnienia to przede wszystkim konsekwencja obecnych trendów w sektorze bankowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nowoczesne banki kładą duży nacisk na rozwój technologii i rozwiązań IT. Wszustko ze względu na fakt, że klienci oczekują coraz szerszych możliwości obsługi przez internet i telefon. Z placówek korzystają natomiast znacząco rzadziej niż jeszcze kilka lat temu. Konieczne jest zatem kontynuowanie zmian w strukturze zatrudnienia, które od ubiegłego roku wprowadzane są także w Banku Pekao.

Restrukturyzacja Banku Pekao a strategia rozwoju

Aby umożliwić dalszy dynamiczny wzrost i modernizację organizacji, zarząd banku przyjął strategię rozwoju. Planowane zmiany przyniosą optymalizację funkcjonowania organizacji i jej oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Rozpoczęty proces konsultacji ze związkami zawodowymi ma na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii liczby i zakresu zwolnień, dokładnego czasu ich trwania, a także pakietu świadczeń gwarantowanych w ramach odpraw dla zwalnianych pracowników. Negocjacje będą odbywały się zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Bank Pekao

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pekao jest jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych.

Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestniczy też w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłaciło łącznie 20 mld zł.

źródło: Bank Pekao

Zobacz także:

andrzej duda w łowiczu

Andrzej Duda w Łowiczu. Doszło do wzruszających scen [NAGRANIE]

abonament radiowo-telewizyjny

Polacy pokazali, co sądzą o mediach publicznych. Ciekawa sytuacja