w ,

HAHAHA!HAHAHA! PŁACZĘPŁACZĘ WTFWTF

300 zł nowego dodatku do emerytury. Od 1 lipca dostanie go ta grupa seniorów

Kwota ta będzie zgodnie z ustawą corocznie waloryzowana, a przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r. Kto dostanie te pieniądze?

waloryzacja rent i emerytur 2021 gospodarka epidemia koronawirus bezrobocie

– Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a którzy swoją funkcję pełnili przez co najmniej 10 lat – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Tym samym spełniona zostanie obietnica, która padła podczas jednego z ostatnich spotkań szefa rządu w terenie.

300 zł dodatku do emerytury. Jest jednak jeden warunek

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Jest jednak jeden warunek.

Na czym polega haczyk? Dodatek do świadczenia dostaną tylko i wyłącznie te osoby, które pełniły funkcję Sołtysa przez co najmniej 10 lat. Kwota ta będzie zgodnie z ustawą corocznie waloryzowana, a przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Rząd chce taką formą wsparcia docenić osoby, które z racji pracy jako sołtysa brali na siebie różne obowiązki z tego wynikające i nic z tego nie miały. Było to zadanie wypełniane czysto społecznie, a ma to ogromny wpływ na codzienne życie społeczności na wsiach.

Świadczenie zostanie przyznane po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

kiedy koniec wojny na ukrainie przepowiednie

NATO zamierza zakończyć raz na zawsze wojnę na Ukrainie. Padł możliwy termin

bruce willis choroba

Bruce Willis w fatalnym stanie. Rodzina się żegna. „Każdego dnia czuję smutek”