w

Policjanci w całym kraju ostrzegają. To jest poważne przestępstwo. „Nie warto!”

Kierowcy nie zawsze robią to, co do nich należy. Policja ostrzega, że takie zachowanie to poważne złamanie przepisów prawa, za co grożą poważne kary.

niezatrzymanie się do kontroli
Fot. Pomorska Policja

Wciąż zdarzają się kierujący, którzy z różnych powodów, nie zatrzymują się do kontroli drogowej i próbują uciekać. Takie osoby nie tylko popełniają przestępstwo, ale również narażają siebie i innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Policjanci przypominają! Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest poważnym przestępstwem

Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Należy pamiętać, że jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, należy zwolnić i zatrzymać się.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa, kierowca powinien zatrzymać pojazd w miejscu, w którym nie stwarza on zagrożenia w ruchu. Kierujący może również otrzymać, od funkcjonariuszy, polecenie jazdy za radiowozem.

W sytuacji, w której wydany jest sygnał do zatrzymania pojazdu, niewykonanie przez kierującego poleceń, zmusza wówczas do działań polegających na jego skutecznym zatrzymaniu. Kierowca podejmujący ucieczkę powinien zdawać sobie sprawę z tego, że wielokrotnie stwarza sytuacje zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przepisy Kodeksu Karnego precyzują, kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem: osoba, która nie wykona polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego do kontroli drogowej, wydanego przez policjanta (lub inną osobę uprawnioną do kontroli) przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, popełnia przestępstwo.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Najczęstszymi powodami ucieczek podejmowanych przez kierujących jest kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, brak uprawnień do kierowania, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

kołodziejczak twitter

Ostre słowa Morawieckiego o liderze Agrounii. „Idiota albo agent”. Kołodziejczak odpowiada

rząd tajny zakaz zgromadzeń obostrzenia 27 marca koronawirus

Rzeszów. Jest pierwsza ofiara Legionelli. Trzy inne zakażone osoby są w ciężkim stanie